Industriella arbetskläder, skor, skyddshandskar, hjälmar och annan skyddsutrustning innehåller ofta rester av svett, sot, rök och bränslen som är svåra att rengöra. Dessa utgör en arbetssäkerhets- och hälsorisk för hela personalen. Konventionella rengöringsmetoder och underhållsåtgärder för utrustningar avlägsnar inte effektivt dessa föreningar, och utrustningsunderhållet i sig är en viktig faktor som påverkar den totala exponeringen. Hygio hjälper till att hålla arbetskläder och -utrustningar rena och säkra.

Be om mer information och begär en offert

För industrin rekommenderar vi:

Hygio a40

Hygio a40 Medi

FÖRBÄTTRAR ARBETSSÄKERHETEN

Behandling av arbetsutrustningar och -verktyg i Hygio a40 Medi desinfektionsskåp avlägsnar en betydligt större del av hälsofarliga PAH-föreningar än vid traditionella tvättmetoder. Kombinationen av tvätt och Hygio avlägsnar upp till 70 % av skadliga PAN-föreningar som finns kvar i utrustningar.

ENKEL ATT ANVÄNDA SOM EN DEL AV VARDAGEN

Hygio desinfektionsskåp förbättrar den dagliga rengöringen av kläder och utrustningar. Skåpet är så enkelt och säkert att använda att alla kan använda det. Programmet startar med en knapptryckning och efter behandling är kläder och föremål redo att användas omedelbart.

STÖRRE BESÖKARSÄKERHET

Det är oerhört viktigt att desinficera skyddsutrustning som delas av fabriksbesökare. Utan noggrann rengöring efter varje användningsgång kan skydd som delas av många sprida infektioner. Hygio hjälper till att desinficera skyddsutrustning enkelt, snabbt och effektivt efter varje användningsgång.

Arbetskläder och skyddsutrustningar innehåller ofta rester av svett, sot, rök och bränslen som är svåra att rengöra. Dessa utgör en arbetssäkerhets- och hälsorisk för hela personalen. Alla arbetsskydd och -kläder behåller sina egenskaper längre om de underhålls och tvättas regelbundet. Ett smutsigt arbetsskydd eller -plagg ser inte bara ovårdat ut utan det kan även förlora sina skydds- och synlighetsegenskaper. I det här fallet utgör det även en säkerhetsrisk.

Oljebaserade föreningar, ångor och avrinningar förekommer ofta i industriell produktion, underhåll, service och räddningsuppdrag. Utrustningar och arbetsskydd släpper även ut mycket skadliga föreningar i miljön. Konventionella rengöringsmetoder och underhållsåtgärder för utrustningar avlägsnar inte effektivt dessa föreningar, och utrustningsunderhållet i sig är en viktig faktor som påverkar den totala exponeringen.

Studier har visat att Hygio desinfektionsskåp effektivt avlägsnar cancerframkallande PAN-föreningar och gör rengöringen enkel och snabb. Arbetskläder, skor, hjälmar, skyddshandskar och annan skyddsutrustning kan rengöras som de är utan att tas isär. Efter rengöring är föremålen omedelbart redo för användning.

Hygio desinfektionsskåp ger kostnadsbesparingar på upp till tiotusentals euro per år när man kan ta fullt användbara smutsiga utrustningar i bruk igen. Desinfektionsskåpet kan även användas för att desinficera skyddskläder och -utrustningar som används vid besök på fabriker och produktionsanläggningar.

För industriellt bruk rekommenderar vi det effektiva desinfektionsskåpet Hygio a40 Medi.

FÖRDELARNA MED HYGIO INOM INDUSTRIN

 • arbetssäkerheten förbättras
 • förbättrar hygiennivån
 • minskar risken för smitta
 • lättare att avlägsna obehagliga lukter
 • arbetstillfredsställelsen förbättras
 • rengöringsprocessen påskyndas
 • skonsam hantering förlänger livslängden för textiler och instrument
 • rent utan att ta isär
 • användningen av rengörings- och desinfektionskemikalier minskar
 • energiförbrukningen minskar
 • vattenförbrukningen minskar