Hygio-skåpens effekt grundar sig på två olika desinficeringstekniker: ozon och UV-C-ljus. Båda metoderna är mycket effektiva och helt kemikaliefria. Hygienisering är ett säkert och miljövänligt sätt att desinficera olika textiler, föremål och varor. Desinficeringstekniken i Hygio-skåp är ett exempel på finländskt kunnande, vilket framgår av tilldelningen av nyckelflaggmärket.

avainlippu

Ozon

Ozonmolekylen (O3) består av tre syreatomer. Den kan produceras med UV-ljus eller elektrisk urladdning. Ozonets desinficeringseffekt grunda sig på dess mycket starka oxidationsförmåga. Ozon arbetar hårt för att bli av med sitt överskott av syreatom. Under processen oxiderar även föroreningarna. Tack vare denna egenskap desinficerar ozon effektivt mikrober och avlägsnar lukt. Gasformigt ozon har ljusblå färg och lukten påminner om doften efter åskväder.

Hygio-skåpet producerar ozon genom elektrisk urladdning från luften inuti skåpet. Luften leds mellan två elektroder och utsätts för elektriska urladdningar. När den elektriska laddningen matas ut genom gas som innehåller syre kolliderar elektronerna med syremolekyler och syremolekylen sönderfaller. Den frigjorda syrejonen fäster vid syremolekylen och en ozonmolekyl bildas.

Hygio Desinfiointiteknologia Otsoni

Effektiv desinficeringsmetod

Ozon tränger igenom porösa material i sin gasform. Därför är det en mycket bra desinficeringsmetod för desinficering och uppfräschning av olika textiler. Metoden avlägsnar dock inte synlig smuts. Ozon kan inte tränga igenom tydliga smutsfläckar och därför måste synlig smuts avlägsnas från föremål före Hygio-behandling. Även smutsiga föremål kan fräschas upp, men man får inte ett resultat som motsvarar desinficering.

Ozonmolekylen är mycket instabil och sönderdelas lätt tillbaka till syre. Därför kan den inte lagras utan måste tillverkas direkt på plats. I Hygio-skåp accelereras omvandlingen av ozon tillbaka till syre i slutet av programmet. Därför finns det ingen anledning att leda bort ozon till luftkonditioneringskanaler eller till någon annan plats och inga väntetider behövs. I slutet av programmet har ozonet omvandlats tillbaka till syre och de behandlade föremålen kan användas omedelbart. De behandlade föremålen har en mild doft av ozon. Detta är normalt och ofarligt.

Otsoni

UV-C-ljus

Ultraviolett eller UV-strålning är elektromagnetisk strålning som kan produceras artificiellt med många olika metoder, såsom en fluorescerande eller halogenlampa eller ultraviolett lampa. UV-C-strålningens våglängd är 100–280 nanometer. Ju kortare våglängd, desto starkare strålning. UV-strålningen är osynlig för det mänskliga ögat på grund av den korta våglängden, men i experiment har den visat sig vara mörkviolett. Som regel används strålning för att desinficera luft, vatten och hårda ytor. Strålningen tränger inte igenom mjuka eller porösa material och tränger inte djupt in i olika material som ozon gör. Därför är UV-C-desinficering dåligt lämpad för desinficering av textiler. Även ett tunt lager smuts eller skuggning förhindrar UV-C-strålning från att nå föremålet som ska desinficeras. Därför används höga stråldoser för att desinficera ytor.

I Hygio-skåpet produceras ultraviolett strålning med exakt justerbart LED-ljus. Effekten av UV-C-strålning bygger på att den bränner mikrober. Metoden är mycket effektiv eftersom UV-C-ljus bryter ner bakteriers DNA och förhindrar att de förökas. I Hygio-skåp sker strålning säkert i ett begränsat utrymme och rekommenderas för desinficering av elektronik. UV-C-desinficering är en kemikaliefri desinficeringsmetod. UV-C-desinficeringsteknik används i Hygio Medi UV-C-skåp.

Läs mer om UV-C-strålning > https://www.stuk.fi/web/sv/teman/uv-stralning-sol-och-solarium/anvandning-av-uv-c-stralning-for-desinficering