Hygio-produkterna är utformade för enkel, snabb och effektiv desinficering och luktborttagning. Med hjälp av desinfektionsskåp förebygger man effektivt spridning av infektioner och upprätthåller en hög hygiennivå. Hygio-produktfamiljen består av tre olika desinfektionsskåp, vars desinfektionsteknik grundar sig på ozon och UV-C-strålning.

Hygio a40

Läs mer »

Hygio a40 Medi

Läs mer »

Hygio a40 Medi UVC

Läs mer »

Service

Läs mer »

Hygio-produkterna är en finländsk innovation och ett mästerverk som tilldelats nyckelflaggmärket. Alla våra produkter designas och tillverkas i Kisko, Salo. Desinfektionstekniken som används i Hygio-skåp grundar sig på ozonisering. Alla våra produkter har testats av Teknologiska forskningscentralen VTT Ab.

Hygio är en inhemsk kvalitetsprodukt

Som finländsk tillverkare av desinfektionsskåp har vi ägnat särskild uppmärksamhet åt produktkvalitet, användarvänlighet och säkerhet vid användning. När du väljer Hygio-produkter kan du vara säker på deras säkerhet, kvalitet och användarvänlighet. Regelbundna kontroll- och underhållsbesök säkerställer utrustningens funktionalitet och säkerhet. Vi säkerställer att Hygio-skåpet används på ett säkert och korrekt sätt med hjälp av enhets- och bruksanvisningar.

Hygio-skåpen är mycket enkla att ta i bruk. Alla våra produkter är utformade så att de kan placeras var som helst i ett torrt och varmt inomhusutrymme. Hygio-produkterna kräver ingen separat anslutning, de får inte ens anslutas till exempelvis luftkonditioneringen. Produkterna har en normal elektrisk anslutning.

Våra produkter är kända för sin användarvänlighet. Båda skåpmodellerna har tre standardprogramval. Föremål som ska behandlas kan hygieniseras som de är, utan att man behöver ta isär dem. Det elektriska låset aktiveras när programmet startar och dörren förblir låst under hela programmet. När programmet är slut är föremålen redo att användas omedelbart. För enkel användning kan personalen själv hygienisera sina egna kläder och utrustningar på ett säkert sätt, ingen utomstående person krävs.

Hygio-produkter är hygienpersonalens val

Hygios desinficeringsmetod är en utmärkt lösning för att behandla föremål som är svåra att rengöra och upprätthålla hygienen på, som kanske inte tål höga temperaturer, vattentvätt eller starka kemikalier. Hygio används i många olika yrkesgrupper som en del av hanteringen av arbetssäkerhet och hälsorisker, samt för att öka arbetskomforten.

Hygio-produktfamiljen består av två olika desinfektionsskåp, vars skillnad är programmens längd och desinficeringseffekt. Hygio a40 desinfektionsskåp för grundläggande desinficering och luktborttagning. Hygio a40 Medi är utformat för mer krävande desinficering och rengöring av textiler och tillbehör som kräver en hög hygiennivå.

Förutom våra standardprodukter erbjuder vi skräddarsydda desinficeringslösningar när man behöver rengöra mer föremål än vad som får plats i skåpet.

Så här använder du Hygio

  • Sätt skåpet på plats (detta görs endast första gången).
  • Sätt kontakten i väggen.
  • Placera produkterna som ska hygieniseras löst i skåpet.
  • Slå på strömmen.
  • Stäng skåpdörren.
  • Välj program.
  • Tryck på programmet för att starta.
  • Efter behandlingen kan produkterna användas omedelbart.

Hygio-skåpet lämpar sig inte för behandling av naturgummi. Föremålen som ska behandlas måste vara torra.