Vi på Hygio vill ta hand om ditt skåp, eftersom ozoniseringsutrustning kräver regelbunden service för att säkerställa både rengöringseffektivitet och säker drift.

Kontakta oss

Tillförlitligt serviceavtal

Vi rekommenderar serviceavtal alla våra skåpköpare. Vi vill att Hygio-skåpets användning ska vara så säker och enkel som möjligt för våra kunder, och att de inte behöver fundera på när skåpet behöver service eller om det fungerar korrekt. Vi upprätthåller ett serviceregister och när det blir aktuellt med service av skåpet kommer vi att kontakta kunden och komma överens om en servicetid. Skåpet underhålls regelbundet en gång om året. Våra skåp innehåller även servicedetektorer. Vi ber att kunden kontaktar oss om denna servicelampa börjar blinka. I detta fall kommer man överens om en servicetid och vi ger instruktioner om hur skåpet kan användas tills servicepersonalen anländer.

Vad gör man under ett servicebesök?

Hygio-skåp har förbrukningsbara delar som måste bytas regelbundet. Skåpet genomgår ozon- och UV-C-mätningar för att säkerställa att det fungerar och producerar rätt mängd ozon- eller UV-C-ljus, dvs. att desinficeringsresultatet är korrekt. Slitdelarna byts och skåpets tätningar och det elektriska låsets mekanism kontrolleras. Syftet med dessa regelbundna servicebesök är att säkerställa skåpets funktionalitet och säkerhet.

Vad ingår i serviceavtalet?

Serviceavtalet omfattar alla normala inspektions- och servicebesök samt dithörande arbete, resekostnader, bytta slitdelar och mätningar. I samband med leverans av ett nytt skåp fakturerar vi serviceavtalet fram till slutet av innevarande år och därefter alltid i början av året. När serviceavtalet är i kraft resulterar inte servicebesöken i extra kostnader för kunden. Serviceavtalet omfattar inte reparationer av skador på skåpet under onormala omständigheter som nämns i bruksanvisningen.

Om man inte väljer ett serviceavtal till skåpet faktureras servicebesök separat.