Hygien och renlighet av hög kvalitet är en grundläggande förutsättning för hälso- och sjukvården. Med hjälp av Hygio desinfektionsskåp håller du instrumenten rena och säkerställer patientsäkerheten i alla situationer. Tack vare dess användarvänlighet är desinfektionsskåpet en naturlig del av det dagliga desinficeringsarbetet inom vårdbranschen. Arbetskläder, vårdutrustning och instrument kan desinficeras som sådana utan att de först tas isär. Hygio a40 Medi är konstruerat för krävande desinficering inom vårdbranschen och avlägsnar även sporulerande mikrober som är svårare att förstöra.

Be om mer information och begär en offert

För hälso- och sjukvården rekommenderar vi:

Hygio A40 Medi

Hygio a40 Medi uvc

BEVISAD DESINFICERING AV MIKROBER

Hygio desinfektionsskåps förmåga att förstöra mikrober har bevisat sig ligga i klassen 99,999 %. Hygio a40 Medi desinficerar även sporulerande mikrober och mögel som är svårare att förstöra med en enda programstart.

AVLÄGSNAR OBEHAGLIGA LUKTER

Hygio gör det enkelt att avlägsna lukter även från krävande föremål. Regelbunden behandling av föremål kan förhindra att obehagliga lukter fastnar. Hygiennivån förblir hög när man kan behandla föremål med Hygio flera gånger.

FÖRBÄTTRAR PATIENTSÄKERHETEN

Hygien på hög nivå är en bra grundförutsättning för hälso- och sjukvården. Regelbunden hygienisering av textiler och instrument ökar patientsäkerheten när man kan desinficera instrumenten snabbt, säkert och ofta utan kemikalier eller rester.

Hälso- och sjukvården kräver en hög hygiennivå varje dag. Rengöring och desinficering spelar en nyckelroll för att upprätthålla instrumentsäkerheten i vårdmiljön. De är grundläggande metoder för att garantera säkerheten för de instrument som används. Behandlingsinstrument är mottagliga för patogener och miljöföroreningar och därför är det särskilt viktigt att säkerställa att de är rena.

Många tillbehör och hjälpmedel inom hälsovården är svåra att desinficera eftersom de inte tål höga temperaturer, starka kemikalier eller tvätt med desinfektionsmedel. Med Hygio blir det enkelt och effektivt att hålla dessa instrument rena och säkra i alla situationer.

Vi rekommenderar desinfektionsskåpet Hygio a40 Medi för hälso- och sjukvårdens desinficeringsbehov. Skåpets program lämpar sig för behandling av skyddsutrustning, olika lyft- och flytthjälpmedel, terapianordningar, ortoser och stöd, skor, kläder, vårdryggsäckar samt leksaker och böcker. Nya Hygio a40 Medi uvc är också ett bra val för hälso- och specialistvårdare. Det snabba UV-C-programmet lämpar sig för behandling av elektroniska utrustningar, såsom desinficering av bärbara datorer, tangentbord och telefoner samt elektroniska mätenheter som blodtrycksmätare. Dessutom kan skåpet desinficera andra små föremål med hårda ytor, som ID-kort, åtkomsttaggar, passerkort eller nycklar.

FÖRDELARNA MED HYGIO INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

 • förbättrar hygiennivån
 • minskar risken för smitta
 • avlägsnar obehagliga lukter
 • förbättra patientnöjdheten
 • förbättrar patientsäkerheten
 • rengöringsprocessen påskyndas
 • skonsam hantering förlänger livslängden för textiler och instrument
 • alla kläder och instrument kan behandlas utan att de först tas isär
 • användningen av rengörings- och desinfektionskemikalier minskar
 • energiförbrukningen minskar
 • vattenförbrukningen minskar