Sportutrustningar och -tillbehör är ofta utmanande att rengöra. Rengöring av och luktborttagning från utrustningar och redskap som delas är extremt viktigt och medför utmaningar för både idrottsutövare och utrustningsunderhållet. Utan noggrann rengöring kan utrustningar som delas sprida infektioner när de används mycket varje dag. Hygio hjälper till att desinficera kläder, utrustningar och redskap enkelt, snabbt och effektivt.

Be om mer information och begär en offert

För idrott och välbefinnande rekommenderar vi:

Hygio a40

DESINFICERAR OCH AVLÄGSNAR OBEHAGLIGA LUKTER

Undersökningar visar att upp till 85 procent av mikroberna förblir livskraftiga i kläder i en standardtvätt på 40 °C. Därför kan obehagliga lukter fastna i sportutrustning och andra föremål.  Regelbunden Hygio-behandling kan förhindra att obehagliga lukter fastnar. Hygiennivån förblir hög när man kan behandla föremål med Hygio flera gånger.

SÄKERT OCH ENKELT ATT ANVÄNDA

Det är enkelt att ta Hygio desinfektionsskåp i bruk, eftersom enheten endast kräver elektrisk anslutning. Programmet startar med en knapptryckning och det elektriska låset säkerställer att dörren inte kan öppnas när programmet är igång. Efter behandling är föremålen omedelbart redo för användning.

ANVÄNDBAR TILLÄGGSTJÄNST TILL DINA KUNDER

Du kan även erbjuda desinficering och uppfräschning som en tilläggstjänst till dina kunder, till exempel till gymbesökare eller i samband med fotvård, genom att desinficera kundens skor. Gör Hygio till en del av en bättre kundservice!

Det blir allt viktigare att upprätthålla en hög hygiennivå i allt fler branscher. Det finns ett stort antal utmaningar för desinficering och uppfräschning inom idrott och välbefinnande. Hygio gör det ännu enklare att desinficera och fräscha upp sportkläder och -utrustningar, eftersom det lättanvända skåpet kan placeras i alla typer av torra utrymmen och kräver inte någon separat installation. Den tysta enheten stör inte annat arbete. Programmet startar med en knapptryckning och det elektriska låset säkerställer att skåpdörren inte kan öppnas under behandling. Hygienisering lämpar sig till exempel för desinficering av sportutrustning och textiler.

Inom välbefinnandebranschen kan Hygio användas för att ta hand om till exempel desinficering och rengöring av tjocka textiler och vårdutrustning. Dessutom kan man sälja hygieniseringstjänster direkt till kunder, till exempel på skönhetssalonger eller sportcenter. Alla föremål som ska hygieniseras kan behandlas som de är utan att man först tar isär dem och är redo att användas direkt efter behandling.

Ibruktagningen av Hygio främjar kundtillfredsställelse och -säkerhet, förbättrar hygiennivån samt arbets- och träningstillfredställelsen. Hygienisering förlänger föremålens livslängd eftersom de kan rengöras ofta och utan att slitas.

Vi rekommenderar främst Hygio a40 desinfektionsskåp till företag inom idrott och välbefinnande. Skåpen lämpar sig för behandling av kläder, skor, sportutrustning, hjälmar, handskar och träningsmattor.

HYGIOS FÖRDELAR INOM IDROTT OCH VÄLBEFINNANDE

  • förbättrar hygiennivån
  • minskar risken för smitta
  • kundnöjdheten förbättras
  • arbetstillfredsställelsen förbättras
  • rengöringsprocessen påskyndas
  • textil- och tillbehörsslitaget minskar och livslängden ökar
  • tvättkostnaderna minskar
  • användningen av rengörings- och desinfektionskemikalier minskar
  • energiförbrukningen minskar
  • vattenförbrukningen minskar