Att förhindra spridning av olika infektioner är en viktig del av personalarbetet i alla barnomsorgsmiljöer. Man kan underlätta personalens arbetsbörda vid rengöring av leksaker och andra föremål avsevärt med hjälp av Hygio desinfektionsskåp. Regelbunden och effektiv rengöring av föremål är av största vikt inom småbarnspedagogik.

Be om mer information och begär en offert

För småbarnspedagogik rekommenderar vi:

Hygio a40 Medi

HAR BEVISATS DESINFICERA MIKROBER

Hygio desinfektionsskåps förmåga att förstöra mikrober har bevisat sig ligga i klassen 99,999 %. Hygio a40 Medi desinficerar även sporulerande mikrober och mögel som är svårare att förstöra med en enda programstart.

KAPAR EFFEKTIVT INFEKTIONSVÄGARNA

Barn använder dagligen leksaker och andra gemensamma föremål på barnomsorgsplatser och fungerar därmed som en signifikant spridare av infektioner. Därför är det viktigt att minimera mängden patogener på alla dessa föremål. Hygio kapar effektivt infektionsvägar.

REKOMMENDERAS AV YRKESPERSONER

När man kan desinficera föremål ofta med Hygio förblir även hygiennivån hög. Utifrån erfarenheter från personal som jobbar inom småbarnspedagogik har Hygio-produkterna haft en tydlig effekt på den minskade sjukfrånvaron på daghem.

En viktig del av småbarnspedagogikens vardag är att förhindra spridning av olika infektioner. Leksaker och andra föremål går ofta från hand till hand och kan vara svåra att rengöra. Inte alla föremål tål vattentvätt i höga temperaturer och för en del är starka desinfektionsmedel för mycket. Tvätt i låga temperaturer tar inte bort mikrober tillräckligt bra.

Hygio desinfektionsskåp hjälper till att rengöra textiler och föremål snabbt, enkelt och säkert. Föremålen kan behandlas som de är och är omedelbart redo för användning direkt efter behandling.

Det tysta skåpet kan placeras i vilket torrt utrymme som helst och stör inte människorna i rummet när den är igång. Skåpet kräver endast elektrisk anslutning för att fungera. Programmen startas med en knapptryckning och tack vare det säkra elektriska låset kan skåpet inte öppnas medan programmet är igång.

För småbarnspedagogik rekommenderar vi ett Hygio a40 Medi desinfektionsskåp. Skåpet ha program som lämpar sig för desinficering av kläder, skor, sängkläder, förklädnader, leksaker, böcker, hantverksutrustning, musikinstrument, träningsutrustning och undervisningsmaterial.

FÖRDELAR MED HYGIO INOM SMÅBARNSPEDAGOGIK

  • förbättrar hygiennivån
  • minskar risken för smitta
  • arbetstrivseln ökar
  • rengöringsprocessen påskyndas
  • textiler och tillbehör slits långsammare och livslängden ökar
  • tvättkostnaderna minskar
  • användningen av rengörings- och desinfektionskemikalier minskar
  • energiförbrukningen minskar
  • vattenförbrukningen minskar