Hygio a40 Medi uvc desinfektionsskåp erbjuder en mångsidig desinficeringslösning, eftersom enheten erbjuder två olika desinficeringstekniklösningar i ett och samma paket. Så här kombinerar det effektiva desinfektionsskåpet fördelarna med ozonisering och UV-C-strålning.

Hämta broschyr

Desinficerar mikrober

Avlägsnar lukt

Ekologiskt och kemikaliefritt

Säkert och enkelt att använda

Fördelar med hygienisering

Hygienisering erbjuder våra kunder många olika fördelar:

 • Hjälper tilla att upprätthålla hög hygiennivå
 • Förebygger spridning av infektioner
 • Avlägsnar obehagliga lukter
 • Förbättrar arbetssäkerheten
 • Ökar arbetskomforten
 • Minskar hälsorisker
 • Användarvänlig och säker metod
 • Enkel att ta i bruk och använda
 • Kemikaliefri och miljövänlig
 • Finsk kvalitetsprodukt

Tekniska uppgifter

 • Enhetens mått (höjd, bredd, djup): 1 900 x 550 x 650 mm
 • Vikt: ca 120 kg
 • Ozoniseringsutrymmets innermått (höjd, bredd, djup): 1 154 x 430 x 595 mm
 • UV-C-fackets innermått (höjd, bredd, djup): 294 × 396 × 590 mm
 • Elektrisk anslutning: spänning 230 V, effekt 80 W
 • Program: 1 h sensitive ozondesinficering / 2 h power ozondesinficering / 5 min UV-C-desinficering
 • Standardutrustningar: 4 trådkorgar, 3 klädhängare, 4 upphängningsstänger, 6 upphängningsgrenar, 1 klädstång, 2 nycklar, justerbara ben
  Alla utrustningar är vita. Skåpets färg kan vara silver eller vit.
 • Användningsmiljö: 20–35 °C torrt utrymme, ingen luftkonditioneringsanslutning krävs.

Hämta bruksanvisningar »

Desinficerar även elektronik

Hygio a40 Medi uvc-skåpet kan också snabbt desinficera elektroniska enheter med hårda ytor. Enheten har ett välbekant ozoniseringsutrymme för desinficering av textiler och porösa material och avlägsnande av lukt. Utöver detta finns det en UV-C-bricka längst ner i skåpet som lämpar sig för desinficering av elektronik, mätanordningar och små föremål med hårda ytor. UV-C är också en mycket effektiv desinficeringsmetod. Dess desinficerande effekt grundar sig på strålningens förmåga att bränna mikrober, bryta ner bakteriers DNA och förhindra att de förökar sig. UV-C-programmet är mycket snabbt; det är endast 10 minuter långt.

Be om mer information och begär en offert»

Effektiv och mångsidig enhet för mycket hög desinficeringsnivå

Hygio a40 Medi uvc lämpar sig för effektiv luktborttagning och desinficering, vilken även förstör sporulerande mikrober, mögel och cancerframkallande PAH-föreningar. I skåpets ovandel finns ett ozoniseringsutrymme för luktborttagning och desinficering av textiler och andra föremål. I ozoniseringsutrymmet kan man desinficera större mängder och/eller tjockare textiler effektivt i en enda behandling. UV-C-brickan i den nedre delen av skåpet lämpar sig för behandling av elektronik, mätanordningar och små föremål med hårda ytor. Den ofrånkomliga fördelen med Hygio är att man kan utföra behandlingen ofta, vilket behåller en hög hygiennivå.

Säker rengöringsmetod

Hygio a40 Medi uvc desinfektionsskåpets rengöringsmetoder är ozonisering och UV-C-ljus. Desinficering genom ozonisering grundar sig på ozon och dess starka oxidationskapacitet förstör mikrober. UV-C-desinficering bygger på UV-C-strålningens förmåga att bränna mikrober. Du hittar mer information om ozonisering och UV-C i avsnittet Desinficeringsteknik.

Hygio desinfektionsskåp är en säker, ekologisk och ekonomisk lösning. Skåpet förbrukar inte vatten och kemikalier och sliter inte på materialet som behandlas. Föremål kan behandlas som de är, utan att man behöver ta isär dem. Skåpdörrens elektriska lås aktiveras när programmet startar och dörren förblir låst under hela programmet. I slutet av programmet är föremålen klara att användas omedelbart. Helt lufttäta apparater kan användas i alla vanliga torra och varma rum.

Fördelen med Hygio är att man kan utföra behandlingen ofta och utan att slita på föremålen som behandlas, vilket behåller en hög hygiennivå. Enheten är tyst och stör inte annat arbete. Enheten behöver inte anslutas, och ska inte ens anslutas, till byggnadens luftkonditioneringssystem. Skåpet behöver endast vanlig elektrisk anslutning för att fungera.