Man måste beakta hanteringen av hälsorisker i säkerhetsbranschens olika uppgifter. Yrkespersoner stöter dagligen på situationer där patogener, utsöndringar och skadliga kemikalier utgör ett hot mot hälsan. Normala tvättemperaturer avlägsnar inte patogener från textiler. Hygio desinfektionsskåp avlägsnar obehagliga lukter och desinficerar kundkontaminering från arbetsutrustningar snabbt och effektivt.

Be om mer information och begär en offert

För säkerhetsbranschen rekommenderar vi:

Hygio a40

ÖKAR ARBETSSÄKERHETEN

En viktig del av arbetet i säkerhetsbranschen består av att säkerställa arbetssäkerhet och hantera hälsorisker. Hygio möjliggör säkert och snabbt avlägsnande av kundkontaminering från arbetskläder och -utrustningar. Behandling i Hygio-skåp kan göras självständigt och ofta, vilket innebär att hygiennivån förblir hög.

FRÄMJAR VÄLBEFINNANDE PÅ ARBETSPLATSEN

Många arbetsutrustningar är svettiga och inte alla utrustningar kan rengöras genom normal vattentvätt. Det här kan leda till att lukterna blir ingrodda och det känns obehagligt att arbeta i utrustningen. Hygio kan användas för att avlägsna obehagliga lukter från utrustningar. Arbetsutrustningarna kan rengöras som de är utan att de först tas isär och är redo att användas direkt efter behandling.

SPARAR MATERIAL

Många arbetsutrustningar är svåra att rengöra och desinficera eftersom de har en komplex struktur, tål inte höga temperaturer, desinfektionsmedel eller desinficerande vattentvätt. Hygio gör desinficering enkel, snabb och effektiv. Processen belastar inte material.

Säkerhetsbranschen kräver hantering och övervägande av hälsorisker. Yrkespersoner i säkerhetsbranschen stöter dagligen på situationer där patogener, utsöndringar och skadliga kemikalier utgör ett hot mot hälsan. Normala tvättemperaturer avlägsnar dock inte patogener från textiler, och en del av utrustningen kanske inte tål mekanisk stress eller vattentvätt, åtminstone inte i höga temperaturer.

Hygio desinfektionsskåp fräschar upp och avlägsnar obehagliga lukter och desinficerar kundkontamineringar snabbt, varsamt och effektivt. Skåpet är utformat för att vara användarvänligt och säkert så att alla kan använda det vid behov. På så sätt kan man upprätthålla en hög hygiennivå och öka arbetskomforten. Hygio avlägsnar envis lukt och förstör patogener från kläder och utrustningar. Textiler och arbetsutrustningar kan rengöras som dom är utan att de först tas isär. Efter rengöring är föremålen omedelbart redo för användning.

Vi rekommenderar Hygio a40 desinfektionsskåp till säkerhetsbranschen. Skåpet lämpar sig för behandling av skottsäkra västar, skor och hjälmar.

FÖRDELAR MED HYGIO INOM SÄKERHETSBRANSCHEN

  • förbättrar hygiennivån
  • minskar risken för smitta
  • avlägsnar obehagliga lukter
  • arbetstillfredsställelsen förbättras
  • rengöringsprocessen påskyndas
  • skonsam hantering förlänger livslängden för textiler och instrument
  • rent utan att ta isär
  • användningen av rengörings- och desinfektionskemikalier minskar
  • energiförbrukningen minskar
  • vattenförbrukningen minskar