Hygio desinfektionsskåp gör desinficering på räddningsverk enkel, snabb och effektiv. Målet med Ren brandstation-modellen är att minska brandmännens exponering under brandräddningsuppdrag genom en mängd olika åtgärder. Hygio har en viktig lösning för att minska mängden PAH-föreningar från brandbekämpningsutrustningar och är en viktig del av räddnings- och brandstationens utrustningsunderhåll. Utrustningsunderhåll är i sig en viktig faktor i den totala exponeringen.

Be om mer information och begär en offert

För räddningsväsendet rekommenderar vi:

Hygio a40 Medi

HAR VISAT SIG AVLÄGSNA PAH-FÖRENINGAR

Enligt studien avlägsnar behandling av brandbekämpningsutrustning i Hygio a40 Medi desinfektionsskåp en betydligt större del av farliga PAH-föreningar jämfört med traditionella tvättmetoder. Kombinationen av tvätt och Hygio avlägsnar upp till 70 % av skadliga cancerframkallande PAN-föreningar som finns kvar i utrustningar. Vår rekommendation för brandsläckningsutrustningar är tvätt, torkning och ozonisering.

FÖRBÄTTRAR ARBETSSÄKERHETEN

Ozonisering kan användas för att avsevärt minska de exponeringar som räddningspersonal utsätts för i sitt arbete. Vi planerar de övergripande behoven för ert räddningsverk så att ozonisering, förutom underhåll av utrustningen, kan utvidgas till att behandla kläder i omklädningsrum.

BETYDANDE KOSTNADSBESPARINGAR

Med Hygio uppnår man betydande kostnadsbesparingar när smutsiga, men fullt användbara utrustningar, kan tas i bruk igen. Utrustningarnas livslängd kan förlängas och produkternas livscykel kan utökas med Hygios hjälp.

Räddningsväsendet står inför ett stort antal utmaningar när det kommer till arbetssäkerhet. En av de främsta riskerna i brandmännens arbete är exponering för cancerframkallande ämnen som är betydligt högre än i andra yrken. Skydd mot cancerframkallande PAN-föreningar kräver rätt skyddsutrustning på brandplatsen, samt all möjlig tvätt och rengöring när uppdraget är slutfört. Man kan minska risken för cancer genom att planera tvätten av utrustning och tillbehör noga. Lukten av sot, rök och bränslen stannar kvar i arbetskläder och -utrustningar. Skadliga föreningar släpps även ut i miljön. De ytterligare exponeringskällorna är en arbetssäkerhets- och hälsorisk för hela personalen.

Behandling med Hygio minskar mängden cancerframkallande PAH-föreningar som frigörs från utrustningar och minskar brandmännens totala exponering avsevärt. Därför spelar Hygio en viktig roll i räddningsverkets utrustningsunderhåll. Hygio-skåp används av nästan alla räddningsverk i Finland.

Vi rekommenderar att man använder Hygio a40 Medi desinfektionsskåp på räddningsverk och frivillig brandkårer, eftersom dess program lämpar sig för behandling av livvästar, skor, hjälmar och handskar.

FÖRDELAR MED HYGIO INOM RÄDDNINGSVÄSENDET

  • mängden PAH-föreningar minskar
  • arbetssäkerheten förbättras
  • rengöringsprocessen för utrustningsunderhåll blir effektivare
  • obehagliga lukter försvinner
  • energiförbrukningen minskar
  • vattenförbrukningen minskar