Hygio a40 Medi desinfektionsskåp har längre program och hög desinficeringseffekt. Skåpet används flitigt hos bland annat brandverk, akutvård och sjukhus som en del av hanteringen av arbetssäkerhet och hälsorisker. Hygio gör det möjligt att rengöra textiler, utrustningar och tillbehör utan ansträngning och ofta, vilket håller hygienen på en konstant hög nivå.

Hämta broschyr

Desinficerar mikrober

Avlägsnar lukt

Ekologiskt och kemikaliefritt

Säkert och enkelt att använda

Fördelarna med hygienisering

Hygienisering erbjuder våra kunder många olika fördelar:

 • Hjälper tilla att upprätthålla hög hygiennivå
 • Förebygger spridning av infektioner
 • Avlägsnar obehagliga lukter
 • Förbättrar arbetssäkerheten
 • Ökar arbetskomforten
 • Minskar hälsorisker
 • Användarvänlig och säker metod
 • Enkel att ta i bruk och använda
 • Kemikaliefri och miljövänlig
 • Finsk kvalitetsprodukt

Tekniska uppgifter

 • Enhetens mått (höjd, bredd, djup): 1 900 x 550 x 650 mm
 • Vikt: ca 105 kg
 • Innermått (höjd, bredd, djup): 1 470 x 430 x 595 mm
 • Elektrisk anslutning: spänning 230 V, effekt 80 W
 • Program: 1 h sensitive / 6 h sensitive / 2 h power
 • Standardutrustningar: 4 trådkorgar, 3 klädhängare, 4 upphängningsstänger, 6 upphängningsgrenar, 1 klädstång, 2 nycklar, justerbara ben
  Alla utrustningar är vita. Färgen på skåpets stomme är vit och dörren grå.
 • Användningsmiljö: 20–35 °C torrt utrymme, ingen luftkonditioneringsanslutning krävs.

Hämta bruksanvisningar »

För krävande desinficering

Hygio a40 Medi lämpar sig för desinficering och luktborttagning av en mängd olika föremål, såsom kläder, skor och arbetsutrustningar och -tillbehör. Hygio a40 Medi-skåpet desinficerar mikrober även från de mest utmanande platserna. Enheten är konstruerad för krävande desinficering, vilken även förstör sporulerande mikrober, mögel och cancerframkallande PAH-föreningar som är svårare att förstöra samt avlägsnar lukt. Hygio desinficerar enkelt, snabbt och effektivt. Man kan utföra rengöring ofta, vilket håller hygiennivån hög.

Be om mer information och begär en offert»

Hygio a40 Medi desinfektionsskåp är utformat för krävande desinficering och luktborttagning på mycket hög nivå. Dess program är längre och mer effektiva än hos den grundmodellen Hygio a40. Hygio-skåpet kan desinficera större mängder och/eller tjockare textiler effektivt i en enda behandling. Skåpet desinficerar även sporulerande mikrober och mögel som är svårare att förstöra samt avlägsnar effektivt cancerframkallande PAH-föreningar med en enda knapptryckning.

Effektiv och säker rengöringsmetod

Den rengöringsmetod som Hygio a40 Medi desinfektionsskåp använder grundar sig på ozon och dess starka oxidationskapacitet förstör mikrober. Metoden förbrukar inte vatten eller kemikalier och lämnar inga rester. Föremål som ska behandlas kan hygieniseras som de är, utan att man behöver ta isär dem. Skåpdörrens elektriska lås aktiveras när programmet startar och dörren förblir låst under hela programmet. När programmet är slut är föremålen redo att användas omedelbart. De helt lufttäta enheterna kan användas i alla vanliga torra och varma utrymmen.

Den ofrånkomliga fördelen med hygienisering är att man kan utföra behandlingen ofta och utan att slita på föremålen som behandlas, vilket upprätthåller en hög hygiennivå. Den tysta enheten stör inte annat arbete. Enheten behöver inte anslutas, och får inte heller anslutas, till byggnadens luftkonditioneringssystem. Skåpet har en normal elektrisk anslutning.

Hygio a40 Medi erbjuder en hög hygiennivå

Hygio a40 Medi underlättar desinficering på arbetsplatser där renlighet är en förutsättning för säker verksamhet, och där det är avgörande att de instrument som används är säkra eller att de egna arbetsutrustningarna är rena. Enheten lämpar sig för behandling av kläder, skor, verktyg och tillbehör.

Hygio-skåpet gör det enkelt att upprätthålla en hög hygiennivå eftersom alla vet hur man använder skåpet. Vi rekommenderar enheten för hälso- och specialistvård, akutvård, räddningsverk, livsmedelsbranschen, forskningscentra och laboratorier, småbarnspedagogik och äldrevård samt veterinärmedicin. Enheten används flitigt hos bland annat brandkårer, akutsjukvård och sjukhus som en del av hanteringen av arbetssäkerhet och hälsorisker. Regelbunden användning av Hygio bidrar till att förlänga livslängden på kläder och föremål och gör rengöringsprocessen mer effektiv.