Työssä viihtyminen on tärkeä kilpailuvaltti

Hygio & työssä viihtyminen

Hoitoalan työtaistelutoimet ovat jatkuneet eri voimakkuuksin jo vuodesta 2019, eikä vaikealle tilanteelle ainakaan vielä ole ratkaisua näköpiirissä. Totuus on kuitenkin se, että hoitoalalle tarvitaan tulevaisuudessa yli 200 000 uutta työntekijää väestön ikääntyessä ja työntekijöiden eläköityessä. Tehtävää siis riittää, eikä isojen muutoksien kourissa pyristelevällä alalla juuri ole vetovoimaa.

Vetovoimatekijät tarkastelussa

Jo nyt on selvää, että kilpailu osaavasta työvoimasta sekä olemassa olevien työntekijöiden sitouttaminen tulevat olemaan tulevaisuudessa entistä tärkeämpiä. Työolojen parantaminen ja työssä viihtymisen varmistaminen ovat tässä kasvavassa kilpailutilanteessa tärkeä vetovoimatekijä. Tällä hetkellä hoitoalan suurimmat haasteet liittyvät palkkaukseen ja ylikuormitukseen. Sillä välin, kun näitä ongelmia ratkotaan niille kuuluvilla paikoilla, kannattaa työpaikalla keskittyä siihen, mihin yksittäinen työnantaja voi vaikuttaa.

THL:n mukaan työntekijöiden terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavat tekijät työpaikalla ovat:

  • johtamiskäytännöt
  • työyhteisöjen toimivuus
  • töiden organisointi
  • henkilöstön osaaminen ja voimavarat
  • työympäristö ja työturvallisuus
  • hyvät kumppanuudet, verkostot ja yhteistyö sekä
  • työterveyshuolto strategisena kumppanina.

Olosuhteet kuntoon

Tärkeä osa työssä viihtymistä on työturvallisuudesta, työympäristöstä ja arkityön sujuvuudesta huolehtiminen. Olosuhteiden pitäisi olla sellaiset, että työntekijä voi keskittyä siihen, missä hänen vahvin osaamisalueensa on. Hoitoalalla tämä toivottavasti on potilaiden hoitamista, läsnäoloa ja ammattitaitoista hoidon tarpeen arviointia.

Me Hygiolla olemme päässeet auttamaan monia asiakkaitamme korkeatasoisen hygienian ja puhtauden ylläpidossa. Potilasturvallisuuden varmistamisen lisäksi helppokäyttöiset kaappimme ovat yhä useammalla työpaikalla tärkeä osa työntekijöiden hyvinvoinnista ja terveydestä huolehtimista. Kaapissa voidaan desinfioida nopeasti ja turvallisesti niin työvaatteet kuin hoito- ja apuvälineet sellaisenaan ilman purkamista. Tehokkaat kaappimme nitistävät myös vaikeimmin tuhoutuvat itiöivät mikrobit.

Hygio osana hoitotyön arkea

Hygioinnista on helppo tehdä osa toimivaa ja turvallista arkea, jolloin työssä viihtyminen vahvistuu. Hygio-desinfiointikaapit poistavat työvaatteista ja -tavaroista tehokkaasti myös epämiellyttävät hajut ja estävät niiden pinttymistä. Koska käsittely voidaan toistaa usein, hygieniataso säilyy korkeana ja tavaroiden elinkaari pitempänä. Tämä taas säästää myös ympäristöä ja vähentää uusien tavaroiden hankinnasta koituvia kustannuksia. Kemikaaliton käsittely ei myöskään jätä käsiteltyihin vaatteisiin terveydelle tai ympäristölle haitallisia jäämiä.

Hygio on erittäin tehokas lisä työpaikan päivittäisestä hygieniatasosta huolehtimiseen. Se nopeuttaa puhdistusprosessia ja auttaa pienentämään tartuntariskejä. Hygio on myös ympäristön kannalta kestävä valinta, sillä se vähentää energian- ja vedenkulutusta sekä puhdistus- ja desinfiointikemikaalien käyttöä, kun desinfioitavia tavaroita ei tarvitse pestä vedellä korkeissa lämpötiloissa.

Lue lisää Hygion hyödyistä terveydenhoidossa >

Lue lisää Hygiosta hoiva-alalla >