Me Hygiolla haluamme pitää teidän laitteistanne huolta, sillä otsonointilaitteet vaativat säännöllistä huoltoa sekä puhdistustehon että turvallisen toiminnan varmistamiseksi.

Ota yhteyttä

Luotettava ylläpitosopimus

Suosittelemme kaikkien laitteidemme hankkijoille ylläpitosopimusta. Haluamme että Hygio-kaappien käyttö olisi asiakkaillemme mahdollisimman turvallista, vaivatonta ja helppoa, eikä asiakkaiden tarvitsisi miettiä, milloin laite tarvitsee huoltoa tai toimiiko se oikein. Me ylläpidämme huoltorekisteriä, ja kun laitteen huolto tulee ajankohtaiseksi, olemme asiakkaaseen yhteydessä ja sovitaan huoltoaika. Laitteet huolletaan säännöllisesti kerran vuodessa. Laitteissamme on myös huoltoilmaisimet. Jos tämä huoltovalo alkaa vilkkua, pyydämme asiakasta olemaan meihin yhteydessä. Tällöin sovitaan huoltoaika sekä ohjeistamme, kuinka laitetta voi käyttää huoltohenkilökunnan paikalle saapumiseen asti.

Mitä huoltokäynnillä tehdään?

Hygio-laitteissa on kuluvia osia, joita pitää vaihtaa säännöllisesti. Laitteeseen tehdään otsoni- ja UVC-mittaukset, joiden avulla näemme, että laite toimii ja tuottaa otsonia tai UVC-valoa oikean määrän, eli desinfiointitulos on oikea. Kuluvat osat vaihdetaan, laitteen tiivisteet sekä sähkölukon toimintamekanismi tarkistetaan. Näiden säännöllisten huoltokäyntien tarkoituksena on varmistaa laitteiden toimivuus ja turvallisuus.

Mitä kaikkea ylläpitosopimus sisältää?

Ylläpitosopimus kattaa kaikki normaalit tarkastus- ja huoltokäynnit sekä näihin liittyvät työt, matkakustannukset, vaihdettavat kuluvat osat ja mittaukset. Laskutamme uuden laitteen toimituksen yhteydessä ylläpitosopimuksen kuluvan vuoden loppuun asti ja sen jälkeen aina vuoden alussa. Kun ylläpitosopimus on voimassa, huoltokäynneistä ei tule asiakkaalle ylimääräisiä kustannuksia. Ylläpitosopimus ei kata käyttöohjeessa mainittuja poikkeavissa olosuhteissa tapahtuneita laitevahinkojen korjauksia.

Jos laitteelle ei oteta ylläpitosopimusta, huoltokäynnit laskutetaan erikseen.